TAXE MASTER

TAXE

pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare)  pentru profesia didactică

 

Nr. Crt.

Denumirea disciplinei

Anul de studiu

Valoarea taxei

1.

Psihopedagogia tinerilor, adolescenţilor şi adulţilor

I

190 lei

2.

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

190 lei

3.

Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii

I

190 lei

4.

Practică pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar

II

170 lei

5.

Pachet opţional 1

 

II

170 lei

6.

Pachet opţional 2

II

170 lei

7.

Examen de absolvire Nivelul I

II

120 lei

TOTAL

1.200 lei