TAXE MASTER

TAXE

pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare)  pentru profesia didacticăTranşa I, sem. 1, anul I - 400 lei


Tranşa II, sem. 2, anul I - 400 lei


Tranşa III, sem. 1, anul II - 300 lei


Tranşa IV, sem. 2, anul II - 300 lei