TAXE STUDENTI DUBLA SPECIALIZARE

TAXE

pentru STUDENŢII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- dublă specializare -

Nr. Crt.

Denumirea disciplinei

Anul de studiu

Valoarea taxei

2.

Psihologia educaţiei

I

180 lei

3.

Pedagogie I

I

180 lei

4.

Pedagogie II

II

180 lei

5.

Didactica specialităţii A

II

140 lei

6.

Didactica specialităţii B

III

140 lei

7.

Managementul clasei de elevi

III

100 lei

8.

Instruire asistată de calculator

III

100 lei

9.

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

120 lei

10.

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

III

120 lei

11.

Examen de absolvire Nivelul I

III

80 lei

TOTAL

1.340 lei