TAXE STUDENTI DUBLA SPECIALIZARE

TAXE

pentru STUDENŢII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- dublă specializare -

Nr. Crt.

Denumirea disciplinei

Anul de studiu

Valoarea taxei

2.

Psihologia educaţiei

I

200 lei

3.

Pedagogie I

I

200 lei

4.

Pedagogie II

II

200 lei

5.

Didactica specialităţii A

II

160 lei

6.

Didactica specialităţii B

III

160 lei

7.

Managementul clasei de elevi

III

120 lei

8.

Instruire asistată de calculator

III

120 lei

9.

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

150 lei

10.

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

III

150 lei

11.

Examen de absolvire Nivelul I

III

100 lei

TOTAL

1.560 lei