Plan de învăţământ şi fişele disciplinelor pentru licenţă - 4 ani

Plan de învăţământ

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

                                                            - monospecializare   4 ani -

                                    Valabil în anul universitar 2017-2018*

Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână*

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Fundamentele pedagogiei;
Teoria ÅŸi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Teoria ÅŸi metodologia instruirii ÅŸi  evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

 6

14

1

1

14

14

28

E

3

 

       Discipline de pregătire didactică ÅŸi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

IV

7

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică(2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

       TOTAL -  Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

 

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: Nivelul I

IV

7

2

-

-

-

-

-

E

5

 

*Precizări:

 

  • 1. Numărul de săptămâni ÅŸi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
  • 2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.