Plan de învăţământ si fisele disciplinelor pentru nivelul II de aprofundare

 Plan de învăţământ

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil înanul universitar 2017-2018

Nr. Crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Număr de ore în care se studiază disciplina

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 I

 1

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 I

 2

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar)

 I

 1

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

 I

 2

14

-

3

-

42

42

C

5

      Discipline opţionale(se aleg 2 discipline)

5

Pachet opţional 1(se alege o disciplină)*:

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Educaţie integrată

- Metodologia cercetarii educationale

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2(se alege o disciplină)*:

- Sociologia educaţiei

- Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

- Educatie interculturala

- Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+

1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

         *Precizări:

         1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin trei discipline.

         2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire  este alocată finalizării portofoliului

            didactic.