Plan de învăţământ licenţă dublă specializare

 Plan de învăţământ

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

                                                          -dublă specializare-

                                    Valabil în anul universitar 2017-2018*

Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

     Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:  Fundamentele pedagogiei; Teoria ÅŸi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:   Teoria ÅŸi metodologia instruirii; Teoria ÅŸi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 

 

14

1

1

14

14

28

E

3

     Discipline de pregătire didactică ÅŸi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specialităţii B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistată de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea A

III

5

14

-

3

-

42

42

 C

3

9

Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+

3C

35

 

Examen de absolvire,  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

         *Precizări:

         1. Precizările de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplică ÅŸi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.

         2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obÅ£inerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică.