Planificare examene Niv I Postuniversitar

FACULTATEA DE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

anul de studii: NIVEL I

 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de vară, anul universitar 2017 - 2018

Nr. crt.

Denumire disciplină

Data, ora, sala

Cadru didactic titular

 

Numele și prenumele

Semnătura

COLOCVII (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului)

1

Instruire asistată de calculator

02.06.2018, 10.00, B 108

Lect. dr. RăduÈ› Daniela

 

2

Practică I

03.06.2018, 12.00, B 108

Coordonator Practică    Asist. univ. dr. Oproescu Ana

 

3

Practică II

03.06.2018, 14.00, B 108

Coordonator Practică    Asist. univ. dr. Oproescu Ana

 

EXAMENE (se programează în sesiune)

1

Psihologia educatiei

09.06.2018, 10.00, B 108

Lect. univ. dr. Dumitru Georgiana

 

 

2

Pedagogie I

23.06.2018, 10.00, B 108

Conf. univ. dr. Soare Emanuel

 

3

Pedagogie II

16.06.2018, 10.00, B 108

Conf. univ. dr. Dănescu Elena

 

 

4

Didactica specializării

17.06.2018, 10.00, B 108

Conf. univ. dr. Dănescu Elena

 

 

5

Managementul clasei de elevi

10.06.2018, 10.00, B 108

Conf. univ. dr. Langa Claudiu

 

 

OBS:

 

Examenele vor avea loc in salile unde s-au desfasurat cursurile.