Plan de învăţământ si fisele disciplinelor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR

pentru  programul de formare  psihopedagogică de 30 de credite de extensie

pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de programe de master în domeniul diplomei de licenţă-

 

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu al disciplinei

Numărul de ore pe săptămână

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

-

-

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

-

-

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz)

-

-

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică( în învăţământul liceal, postliceal, după caz)

-

-

14

-

3

-

42

42

C

5

      Discipline opţionale(se aleg două discipline)

5

Pachet opţional 1(se alege o disciplină):

-Comunicare educaţională

-Consiliere şi orientare

Metodologia cercetării educaţionale

-Educaţie integrată

-…

-

-

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

-Sociologia educaţiei

-Managementul organizaţiei şcolare

-Politici educaţionale

-Educaţie interculturală

-Doctrine pedagogice contemporane

-…

-

-

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+

1C

30

 

Examen de absolvire: nivelul II

-

-

-

-

-

-

-

-

E

5

Precizări:

         1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin trei discipline.

         2. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)