Plan de învăţământ si fisele disciplinelor

Anexa 4 la OM. Nr.  4316 din data 03.06.2008

 Plan de învăţământ

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începând cu anul universitar 2008-2009

Nr. Crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Număr de ore în care se studiază disciplina

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 I

 1

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 I

 2

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

4

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar)

 I

 1

14

2

1

28

14

42

E

5

5

Practică pedagogică( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

 I

 2

14

-

3

-

42

42

C

5

      Discipline opţionale(se aleg 2 discipline)

6

Pachet opţional 1(se alege o disciplină)*:

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

7

Pachet opţional 2(se alege o disciplină)*:

- Sociologia educaţiei

Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

I

1

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+

1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

I

2

2

-

-

-

-

-

E

5

         *Precizări:

         1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin trei discipline.

         2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire  este alocată finalizării portofoliului didactic.