Taxe

pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

 

Taxa înscriere - 100 lei

Taxa înmatriculare - 100 lei

Taxă program de studiu – 1 200 lei

 Taxa programului de studiu a fost stabilită astfel:

Nr. Crt.

Denumirea disciplinei

Valoarea taxei/ disciplină

1.       

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

(28 ore curs + 14 ore seminar)

200 lei

2.       

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

(28 ore curs + 14 ore seminar)

200 lei

3.       

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar)

(28 ore curs + 14 ore seminar)

200 lei

4.       

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar) (42 ore)

160 lei

5.       

Disciplină opţională 1

(14 ore curs + 28 ore seminar)

160 lei

6.       

Disciplină opţională 2

(14 ore curs + 28 ore seminar)

160 lei

7.       

Examen de absolvire Nivelul II

120 lei

TOTAL 1200 lei

 

 


TAXA SE ACHITA LA CASIERIA UNIVERSITATII (RECTORAT SAU CORP B, STR. GH. DOJA)