Plan de invatamant si fisele disciplinelor

Plan de învăţământ

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

    -monospecializare   -

Valabil începând cu anul universitar 2013-2014

 

 

 

 

 

*Precizări:

 

  • 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
  • 2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
  • 3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.