Taxe

pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR - monospecializare

Taxa înscriere - 100 lei

Taxa înmatriculare - 100 lei

Taxă program de studiu - 1 420 lei

 Taxa program de studiu a fost stabilită astfel:

Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

Valoarea taxei /disciplină

1.      

Psihologia educaţiei

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

2.      

Pedagogie I

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

3.      

Pedagogie II

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

4.      

Didactica specialităţii A

(28 ore curs + 28 ore seminar)

160 lei

5.      

Managementul clasei de elevi

(14 ore curs + 14 ore seminar)

120 lei

6.      

Instruire asistată de calculator

(14 ore curs + 14 ore seminar)

120 lei

7.      

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)

150 lei

8.      

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)

150 lei

9.      

Examen de absolvire Nivelul I

120 lei

TOTAL 1420 lei

 

 

pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 35 credite de extensie pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR - dubla specializare

 

Taxa înscriere - 100 lei

Taxa înmatriculare - 100 lei

Taxă program de studiu - 1 560 lei

 Taxa program de studiu a fost stabilită astfel:

 


Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

Valoarea taxei /disciplină

1.      

Psihologia educaţiei

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

2.      

Pedagogie I

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

3.      

Pedagogie II

(28 ore curs + 28 ore seminar)

200 lei

4.      

Didactica specialităţii A

(28 ore curs + 28 ore seminar)

160 lei

5.   Didactica specialităţii B

  (28 ore curs + 28 ore seminar)
160 lei

6.   

Managementul clasei de elevi

(14 ore curs + 14 ore seminar)

120 lei

7. 

Instruire asistată de calculator

(14 ore curs + 14 ore seminar)

120 lei

8.   

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)

140 lei

9.    

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)

140 lei

10.    

Examen de absolvire Nivelul I

120 lei


TOTAL 1560 lei

TAXA SE ACHITA LA CASIERIA UNIVERSITATII (RECTORAT SAU CORP B, STR. GH. DOJA)