Taxe

pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Taxa înscriere - 100 lei

Taxa înmatriculare - 100 lei

Taxă program de studiu - 1 220 lei

 Taxa program de studiu a fost stabilită astfel:

Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

Valoarea taxei /disciplină

1.      

Psihologia educaţiei

(28 ore curs + 28 ore seminar)

180 lei

2.      

Pedagogie I

(28 ore curs + 28 ore seminar)

180 lei

3.      

Pedagogie II

(28 ore curs + 28 ore seminar)

180 lei

4.      

Didactica specialităţii A

(28 ore curs + 28 ore seminar)

140 lei

5.      

Managementul clasei de elevi

(14 ore curs + 14 ore seminar)

100 lei

6.      

Instruire asistată de calculator

(14 ore curs + 14 ore seminar)

100 lei

7.      

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)

120 lei

8.      

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)

120 lei

9.      

Examen de absolvire Nivelul I

100 lei

TOTAL 1220

 

TAXA SE ACHITA LA CASIERIA UNIVERSITATII (RECTORAT SAU CORP B, STR. GH. DOJA)