Grad I - cerinte depunere lucrare

Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I este condiţionată de:

 

- redactarea referatului asupra lucrării metodico-ştiinţifice;

- copie sumar detectare similitudine (limitele maxime sunt: similitudine 30%, citări 40%);

- completarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 din Procedura privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul  UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti;

-ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate ;

-lucrarea în formă scrisă  È™i pe suport electronic, CD, format  PDF.