TEME STABILITE ÎN URMA SUSŢINERII COLOCVIULUI DIN DATA DE 08-09.02.2017 SERIA 2017-2019

NR. CRT.

NUMEŞIPRENUME

TEMA LUCRĂRII

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC

Limba şi literatura română

1.        

Băceanu I. Mihaela

Imaginea familiei în opera lui Marin Preda-o abordare metodico-aplicativă

Lector univ. dr. Lazăr Adriana Nicoleta

2.        

Băeţel M. Gabriela

Elemente de didactica lecturii. Rolul cercurilor literare în formarea competenţei culturale

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

3.        

Bubulincă C. Ramona-Lavinia

Valenţe educative şi estetice ale basmului în cultivarea calităţilor morale la nivelul claselor gimnaziale

Conf. Univ. dr. Bănică Lavinia

4.        

Busioc V. Mirela

Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. Aspecte metodico-ştiinţifice

Conf. univ. dr. Soare Liliana

5.        

Cantaragiu A. Luminiţa-Getuţa

Predarea complementului circumstanţial de timp şi a subordonatei corespunzătoare

Lector univ. dr. Dumitru Adina

6.        

Cîcâldău V. Cristina-Mihaela

Strategii didactice de predare – învăţare – evaluare  a romanului în învăţământul liceal

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

7.        

Ciupercă P. Romelia

Simbolismul bacovian-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

8.        

Dragomir L. Laura-Simona

Personajul feminin în romanul românesc interbelic-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

9.        

Drăghici A. Lorelai-Mihaela

Predarea complementului circumstanţial de mod şi a propoziţiei subordonate circumstanţiale de mod în gimnaziu

Conf. univ. dr. Soare Liliana

10.    

Dorobanţu S. Oana-Daniela

Abordarea metodologică a povestirilor sadoveniene în învăţământul gimnazial. Aplicaţii practice

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

11.    

Feodot V. Liudmila

Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor prin lectura şi analiza schiţelor lui I. L. Caragiale

Conf. Univ. dr. Bănică Lavinia

12.    

Galibin C. Claudia

Motivul luminii în opera lui Lucian Blaga ( poezia ). O abordare literară, metodică, ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

13.    

Gheorghiu A. Matilda

Predarea complementului direct şi a subordonatei completive directe

Lector univ. dr. Dumitru Adina

14.    

Graor P. Petruţa-Crinuţa

Implicaţii interdisciplinare ale analizei psihologice din romanele lui Liviu Rebreanu

Lector univ. dr. Mazilescu Sorin

15.    

Ion I. Felicia-Ştefania

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea predicatului şi a predicativei în gimnaziu

Lector univ. dr. Dumitru Adina

16.    

Lazăr N. Corina-Manuela

Metode de stimulare a receptivităţii folclorului românesc în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

17.    

Marin I. Raluca-Elena

Tipologia personajelor în schiţele lui I. L. Caragiale. O abordare metodico-ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

18.    

Mihai Gh. Ioana-Claudia

Elemente ale ludicului în opera lui Tudor Arghezi-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

19.    

Neacşa Gh. Ramona-Veronica

Aspecte metodice în predarea cazurilor substantivului

Lector univ. dr. Dumitru Adina

20.    

Neacşu N. Ionela-Geanina

Metode şi procedee didactice folosite în studierea textelor literare în clasele din gimnaziu

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

21.    

Nica C. Constantin-Cătălin

Predarea cazurilor substantivului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

22.    

Palea A. Niculina

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în activităţile extradidactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

23.    

Pană M. Irina-Maria

Metode şi procedee didactice de receptare a operei lui Ioan Slavici

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

24.    

Păunescu I. Ramona-Elena

Didactica predării numeralului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

25.    

Petrescu I. Elena-Adriana

Direcţii tematice în romanele lui Marin Preda-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

26.    

Pirciu-Jianu C. Corina-Elena

Principii şi metode folosite în predarea adjectivului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

27.    

Pîrvan V. Alina

Comicul schiţelor lui I. L. Caragiale. O abordare metodico-ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

28.    

Popescu I. Mihaela-Ramona

Educarea inteligenţei emoţionale prin studierea poeziei lui Mihai Eminescu

Lector univ. dr. Mazilescu Sorin

29.    

Preda I. Oana-Anca

Predarea basmului cult şi a basmului popular în liceu

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

30.    

Rizoiu D. Adriana-Mihaela

Ipostaze ale iubirii în lirica lui Tudor Arghezi-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

31.    

Sandu E. Adriana

Modalităţi de abordare a textului literar liric în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Mihai Brăslaşu

32.    

Simion I. Cristina-Elena

Aspecte metodico-ştiinţifice ale predării schiţelor şi nuvelelor lui I. L. Caragiale

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

33.    

Stanciu M. Alina-Elena

Predarea subiectului şi a propoziţiei subordonate subictive în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

34.    

Şerban M. Steluţa-Monica

Receptarea textului liric în gimnaziu. Abordări didactice plurale

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

35.    

Stoian A. Monica-Marinela

Metode tradiţionale şi moderne folosite în predarea/învăţarea vocabularului limbii române în clasele gimnaziale

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

36.    

Ştefan N. Alina-Loredana

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea modurilor nepersonale ale verbului

Lector univ. dr. Dumitru Adina

37.    

Tufan V. Aurelian

Nivelurile de receptare ale textului epic-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

38.    

Zamfir A. Iuliana

Metode şi procedee utilizate în predarea diatezei în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

Limba şi literatura engleză

39.    

Badea M. Aura

The Communicative Approach in Teaching the English Language

Lect.univ.dr. Miron Cristina

40.    

Baros A. Valentina

Testing and Evaluation in Teaching English to Primary and Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

41.    

CojoceaI.L.Denisa-Gabriela

Teaching Reported Speech to Intermediate Level Students

 

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

42.    

Darie M. Elena-Roxana

Developing Communicative Skills through Pair work and Group work Activities

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

43.    

DeftuGh. Nicoleta

Teaching the Four Skills to Young Learners

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

44.    

Drăghici P. Florinela-Elena

Modern and Traditional Strategies for Developing Motivation for Learning English

Lect.univ.dr. Dumitrescu Adela

45.    

EftemieGh. Alina-Maria

Creative Strategies for Teaching Conditionals with Stories

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

46.    

Iacob I. Ervin-Manuel

Teaching Vocabulary to High School Students

Lect.univ.dr. Ionică Laura

47.    

Ivaşcu A. Elena-Gabriela

Visual Aids in Teaching English

Lect.univ.dr. Miron Cristina

48.    

Leceanu C. Andreea-Nicoleta

Teaching the Language Skills (Reading, Writing) to High School Students

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

49.    

Mălancu V. Elena-Raluca

Practising Grammar through Communicative Activities

Lect.univ.dr. Miron Cristina

50.    

Manu Gh. Giorgiana-Laura

Teaching Elements of British / American Culture and Civilization to High School Students

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

51.    

Martiş I. Anisela-Elena

Didactic Aspects of Teaching Oral Communication in English

Conf.univ.dr. Brăslaşu Mihai

52.    

Neţoiu V. Bianca

Developing Reading Skills with Young Learners

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

53.    

Nicola M. Cristina-Paula

The Use of Authentic Materials in Teaching Speaking and Listening

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

54.    

Petrache F. I. Mihaela-Claudia

Strategies and Methods of Assessment and Evaluation in High School

Lect.univ.dr. Miron Cristina

55.    

Petrişor N. F. Cătalina-Ancuţa

Teaching the Past Tenses to High School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

56.    

Pîrvu T. Paula

Teaching English Vocabulary to Young Learners Through Stories, Games ,Songs and Chants

Lect.univ.dr. Miron Cristina

57.    

Stuparu A. Mariana-Ionela

Teaching Reading to Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

58.    

Teleanu I. Delia

Teaching Grammar to Secondary School Students – the Adverb

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

59.    

Tudor N. Mihai

Teaching the Indicative Mood to Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

60.    

Tudorache C. Daniela-Mariana

Teaching English Using Authentic Materials

Lect.univ.dr. Miron Cristina

61.    

Ungureanu D. Magdalena

Teaching English as EFL ThroughTexts – Oscar Wilde as a Case in Point

Conf.univ.dr. Manea Constantin

62.    

Vlădoi I. Elena-Roxana

The Internet – a Useful Tool in the Development of the Writing Skill for High School Level Students

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

Limba şi literatura franceză

63.    

Bartoşiu D. Georgeta

Évaluation de la compétence de production écrite B1-B2

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

64.    

Bădiţa S. Alexandru-Cătălin

L'Utilisation didactique des documents authentiques audio et vidéo dans l'enseignement de la culture et de la civilisation françaises

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

65.    

Bărbulescu A. Laura-Monica

L'Entrainement à l'expression orale et écrite à l'école générale

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

66.    

Diaconescu D. Alina-Elena

L'Utilisation didactique des documents audio et vidéo dans l'enseignement de la communication en français dans l'enseignement extracurriculaire

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

67.    

Diaconescu C. Alina-Alexandra

Enseigner le français à partir des documents authentiques au niveau A2

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

68.    

Dumitraşcu D. Mădălina

Enseigner la culture et la civilisation françaises au lycée: étude de cas

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

69.    

Duţu M. Georgia

Le Développement de la compréhension écrite en cours de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

70.    

Gorgan N. Clara-Elena

Le Jeudidactique dans l'enseignement apprentissage du FLE

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

71.    

Ionescu I. Elena-Luminiţa

L'Enseignement de la francophonie: s'ouvrir vers l'autre

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

72.    

Jubleanu I. Ionica-Ramona

Exprimer ses sentiments et ses émotions en classe de FLE

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

73.    

Manea R. Cristina-Elena

L'Expression de l'hypothèse et de la condition. Approche didactique

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

74.    

Marciu O. Eleonora-Octavia

L'Exploitation de la chanson dans le développement de la compétence lexicale

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

75.    

Nicula A. Ana-Cristina

L'Utilisation de la chanson comme document authentique en classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

76.    

Olteanu F. Adriana

Le Jeu dans l'enseignement du français aux jeunes enfants

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

77.    

Olteanu G. Monica-Georgiana

La Bande dessinée-un moyen pour enseigner/un moyen pour apprendre

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

78.    

Ponea Gh. Irina-Elena

Le Jeu dans l'enseignement du vocabulaire

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

79.    

Răuţă C. Liliana-Ramona

L'Importance de la phonétique dans l'enseignement du FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

80.    

Spiţă I. Ionela-Rodica

Nouvelles technologies dans l'enseignement du FLE

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

81.    

Stroe I. Nicoleta-Camelia

L'Enseignement du lexique pour développer la compétence communicative en classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

82.    

Ştefan I. Elena-Violeta

L'Emploi des documents audiovisuels dans le développement des compétences en classe de FLE

Conf. univ. dr. VoiculescuLiliana

83.    

Ştefana  C. Eugenia-Alina

L'Enseignement du FLE: du traditionnel au moderne: les niveaux A1 et A2- étude de cas

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

84.    

Tănase V. Melania-Mihaela

Enseigner le français aux jeunes enfants à travers les moyens audio-visuels

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

85.    

Ţugui C. S. Alina-Elena

L'Utilisation didactique des documents audio et vidéo dans l'enseignement de la communication en français chez les enfants

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

86.    

Ursan T. Fulga-Andreea-Rodica

L'Enseignant : un animateur de la classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

Autovehicule Rutiere

87.    

Comănici C. Camelia-Elena

Controlul şi reducerea poluării chimice la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie

Prof. Univ. dr. Ing. Ivan Florian

Biologie

88.    

Bica I. Amalia-Elena

Utilizarea în procesul didactic a cercetărilor cu privire la influenţa poluării cu mangan asupra desfăşurării procesului de germinaţie la muştar

Conf. Univ. dr. Popescu Monica

89.    

Buchete M. Florina

Evaluarea potenţialului mutagen şi cancerigen al unor aditivi alimentari. Integrarea cunoştinţelor in lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

90.    

David I. Iuliana-Gabriela

Cercetări hidrobiologice asupra ecosistemelor acvatice din bazinul râului Vâlsan şi integrarea cunoştinţelor în procesul didactic

Lector univ. dr. Truţă Alina-Mihaela

91.    

Drăghici Gh. Mădălina-Florentina

Studiul unor caractere cu ereditate mendeliană şi non-mendeliană. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

92.    

Dumitraşcu C. Florina

Aspecte ale variaţiei numărului de cromozomila plante, animale şi om. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

93.    

Feţanu N. Bogdan-Anton

Cercetări privind biologia şi ecologia speciilor coleoptere protejate din pădurea Negomir, jud. Gorj cu aplicaţii în procesul didactic

Lector univ. dr. Bărbuceanu Daniela

94.    

Mînzatu N. Mariana

Avantaje şi riscuri potenţiale  ale introducerii în mediu a organismelor modificate genetic. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie şi ecologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

95.    

Nicolae Gh. Cristina-Gabriela

Valorificarea educativă a studiului cu privire la influenţa factorilor de mediu asupra desfăşurării procesului de tranziţie la prun

Conf. Univ. dr. Popescu Monica

96.    

Petrică N. Silvia-Evelina

Avantaje şi riscuri potenţiale ale utilizării organismelor modificate genetic.  Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

97.    

Popa I. Nicoleta-Ionela

Studiul incidenţei şi prevalenţei unor boli metabolice în populaţia din municipiul Slatina şi valorificarea datelor în cadrul educaţiei pentru sănătate

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

98.    

Rachieru Gh. Marcela

Contribuţii la cunoaşterea biologieiunor specii de coleoptere protejate din pădurile de foioase de pe Valea Slănicului-Câmpulung Muscel (judeţul Argeş)

Lector univ. dr. Bărbuceanu Daniela

99.    

Radu  A. Paula

Studiul incidenţei şi prevalenţei diabetului zaharat în populaţia din judeţul Teleorman, a factorilor de risc şi formarea unui comportament preventiv la elevi în cadrul educaţiei pentru sănătate

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

100.                        

Stăncilă Gh. Andreea-Nicoleta

Contribuţii la abordarea interdisciplinară a unor teme la disciplina biologie

Conf. Univ. dr. Petruţa Gabriela-Paula

Chimie

101.                        

Balaj N. Nicoleta-Maria

Rolul instruirii asistate de calculator în lecţia de predare a cunoştinţelor despre atom

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

102.                        

Costache I. Ionela Alina

Probe de evaluare utilizate la tema ,,Soluţii,, 

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

103.                        

Oprea Ş. Ştefania

Exerciţii şi probleme utilizate în studiul conceptelor de ,,Solubilitate. Soluţii. Concentraţia soluţiilor,,

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

104.                        

Prioteasa I. Marin

Rolul experimentului de laborator în studiul conceptelor şi fenomenelor chimice în studiul esterilor

Conf. Univ. dr. Topală Carmen

Educaţie Fizică şi Sport

105.                        

Bogdăneci F. Florina

Educaţia fizică şcolară- factor de favorizare a integrării sociale

Conf. Univ. dr. Macri Aurelia Cristina

106.                        

Butculescu I. Cătălin

Studiul privind optimizarea modelului de selecţie şi pregătire în jocul de handbal la nivelul unei echipe reprezentative şcolare

Conf. Univ. dr. Popescu Corina

107.                        

Cârstea Gh. Mihai-Eugen

Strategii moderne privind dezvoltarea psihomotricităţii la juniori D în fotbal

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

108.                        

Costin F. Maria-Roxana

Căi şi mijloace de realizare a antrenamentului individualizat în cluburile sportive şcolare la probele de semifond

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

109.                        

Cristea Gh. Mădălin

Metode şi mijloace specifice jocului de handbal cu eficienţă crescută în influenţarea dezvoltării calităţii motrice viteză la elevii din ciclul rural

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

110.                        

Dănuleţ I. Marius

Modelarea conţinutului instruirii şi eficienţa acesteia la nivelul lotului naţional handbal feminin junioare U 17 al României

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

111.                        

Druţu P. Relu

Experimentarea unor sisteme de acţionare în vederea individualizării antrenamentului jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar în cadrul cluburilor sportive şcolare

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

112.                        

Macri D. Georgianos

Contribuţii privind îmbunătăţirea pregătirii fizice specifice la echipa reprezentativă şcolară

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

113.                        

Nicolae V. Lavinia-Ionela

Particularităţile investigării şi dezvoltării capacităţilor coordinative la elevii din ciclul primar

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

114.                        

Nîrcu I. Marian

Contribuţii metodice privind consolidarea tehnicii jocului de fotbal feminin la ciclul gimnazial

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

115.                        

Oprea A. Cătălin-Marian

Optimizarea pregătirii fizice generale prin programe specializate la echipa reprezentativă de fotbal feminin

Prof. univ. dr. Mihăilă Ion

116.                        

Otobîcu S. Cătălin-George

Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru îmbunătăţirea jocului la echipa reprezentativă şcolară fotbal

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

117.                        

Pinţoiu T. Maria-Paula-Claudia

Optimizarea învăţării procedeelor tehnice din  jocul de handbal în învăţământul primar

Conf.univ. dr. Popescu Corina

118.                        

Popescu S.Ciprian

Jocuri de mişcare şi metodica folosirii acestora în şcoală

Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu

119.                        

Roceanu D. Ionela-Roxana

Optimizarea forţei explozive în voleiul feminin juvenil prin intermediul mijloacelor specifice atletice

Conf. univ. dr. Macri Aura

120.                        

Sandu M. E. Cornel-Ştefan

Contribuţii metodice privind învăţarea tehnicii jocului de baschet la ciclul primar

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

121.                        

Sima Gh. Helena-Emanuela

Optimizarea elementelor strategiei didactice pentru profilaxia deficienţelor fizice la ciclul primar

Prof. univ. dr.Mihăilescu Liliana

122.                        

Stoica V. Ionel-Adrian

Optimizarea selecţiei şi pregătirii echipei reprezentative

şcolare de fotbal în ciclul gimnazial prin mijloace preluate din gimnastică

Prof. univ. dr. Niculescu Ionela

123.                        

Ţigmeanu I. Elena-Ramona

Studiul asupra modalităţii de optimizare a capacităţii motrice generale prin jocuri dinamice specifice jocului de handbal în ciclul primar

Conf. univ.dr. Popescu Corina

124.                        

Toma M. Mihăiţă-Daniel

Strategii de realizare a selecţiei în jocul de fotbal la nivelul copiilor

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

125.                        

Vărzaru C. Constantin-Cristian

Strategii privind dezvoltarea capacităţilor coordinative la elevii din ciclul gimnazial-mediu rural

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

126.                        

Zmaranda Gh. Ionuţ-Răzvan

Particularităţile instruirii echipelor reprezentative de oină în şcolile gimnaziale din mediul rural

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

Fizică

127.                        

Albu C. Mihaela

Problematizarea ca metodă eficientă în predarea noţiunilor de optică geometrică

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

128.                        

Geamănu I. Minodora

Metode interactive  utilizate pentru introducerea noţiunii de FORŢĂ în lecţiile de fizică din gimnaziu

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

129.                        

Stoica Ş. Mariana

Rolul experimentului de laborator în introducerea noţiunii de curent electric la lecţiile de fizică

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

Informatică

130.                        

Ciodaru N. Iuliana

Aplicaţii multimedia de predare –învăţare interactivă

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

131.                        

Costin N. Carmen-Olga

Metode activ-participative de predare-învăţare a informaticii ăn gimnaziu

Lector univ. Păun Viorel

132.                        

Deneanu Gh. Ovidiu-Narcis

Dezvoltarea aplicaţiilor windows în C#

Lector univ. Păun Viorel

133.                        

Negrilescu I. Nicolae

Aspecte metodice privind predarea tehnicilor de programare

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

134.                        

Niculai I. Laura

Utilizarea TIC în activităţile didactice şi educaţionale

Conf. Univ. dr. Bălcîu Costel

135.                        

Pietriş D. Constantin-Daniel

Tehnici de sortare. Studiu comparativ

Conf. Univ. Popescu Doru Anastasiu

136.                        

Pleşa M. Monica-Mihaela

Aplicaţii Matlab în învăţământul preuniversitar

Lector univ. dr. Mitoiu Maria

137.                        

Stoica P. Ionel-Daniel

Tehnici de programare

Conf. Univ. Popescu Doru Anastasiu

Istorie

138.                        

Codrescu T. Elena

Strategii didactice utilizate în prezentarea evoluţiei staţiunii Băile Olăneşti în perioada interbelică (1918-1940)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

139.                        

Dina Gh. Elena

Metode didactice utilizate în predarea-învăţarea-evaluarea activităţii politice a lui I.G.Duca (1922-1933)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

140.                        

Isar M. Ionela-Mihaela

Metode şi practici de predare în problematica politicii externe a Ţării Româneşti în vremea lui Constantin Brâncoveanu

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

141.                        

Lina N. Bogdan

Metode şi practici de predare în problematica politicii externe a Ţării Româneşti în secolul al XVI-lea

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

142.                        

Neaţu F. Marius-Adrian

Metode didactice utilizate în prezentarea vieţii cotidiene în judeţul Teleorman în timpul primului război mondial (1916-1918)

Lector univ.dr. Popecu Cornel

143.                        

Niculae-Gheorghiţă M. Valentin

Metode didactice utilizate în predarea activităţii politice a lui Vintilă Brătianu (1922-1930)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

144.                        

Ocolici N. Maria

Strategii didactice interactive în predarea istoriei la gimnaziu - domnia şi sfatul domnesc în Ţara Românească sec. XIV-XV

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

145.                        

Pătru V. Elena-Gabriela

Cultura şi Civilizaţia greco-romană, bază a civilizaţiei europene contemporane

Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus

146.                        

Şuteanu D. Mihaela-Camelia

Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare a raporturilor regelui  Carol al II-lea cu partidele politice (1930-1938)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

Matematică

147.                        

Chipuc V. Viorel-Ionuţ

Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

148.                        

Dima V. Ioana-Graţiela

Ecuaţii algebrice cu coeficienţi reali

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

149.                        

Gheorghe C. Ionela

Ecuaţii diofantice. Modalităţi de abordare

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

150.                        

Ionică S. Lavinia-Victoria

Utilizarea principiilor de numărare la rezolvarea problemelor de matematică în ciclul gimnazial

Conf. Univ. dr. Bălcău Costel

151.                        

Lucan E. Ileana

Aspecte didactice ale predării – învăţării mulţimilor de numere la nivelul ciclului gimnazial

Conf. Univ. dr. Nicolescu Bogdan

152.                        

Negreanu S. Alexandra-Dana

Aspecte metodice privind predarea – învăţarea patrulaterelor în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

153.                        

Negru V. Elena-Alina

Rezolvarea prin radicali a ecuaţiilor algebrice

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

154.                        

Răuţă D. Raluca-Evelina

Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de geometrie în ciclul gimnazial

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

155.                        

Roşiu P. Maria-Mihaela

Poliedre- modalităţi de abordare în gimnaziu

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

156.                        

Tache Gh. Dragoş-Gheorghe

Aspecte metodice privind predarea - învăţarea perpendicularităţii în spaţiu în învăţământul preuniversitar

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

157.                        

Ţîrcă I. Ileana-Florina

Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de matematică în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

158.                        

Ţuican I. Maria-Matilda

Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de aritmetică în gimnaziu

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

159.                        

Velicaru I. Elena-Carmen

Inegalităţi algebrice şi geometrice întâlnite în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

160.                        

Vîlcescu C. Roxana-Maria

Eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a matematicii în gimnaziu prin folosirea TIC

Conf. Univ. dr. Bălcău Costel

Teologie ortodoxă

161.                        

Angheloaia I. Remus-Gabriel

Cultul divin, ca expresie a învăţăturii de credinţă. Implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

162.                        

Căpriş I. Camelia

Activitatea didactică şi opera folclorică a lui C. Rădulescu Codin

Pr. Conf. Univ. dr. Isăroiu Ion

163.                        

Cîmpeanu M. Steliana

Principii pedagogice în pildele Mântuitorului Iisus Hristos. Importanţa şi activitatea lor. Aplicarea lor în cadrul orei de religie

Pr. Lector univ. dr. Safta Roger

164.                        

Doncea M. Cătălina-Mihaela

Familia, Biserica şi Şcoala în formarea instructiv-educativă a elevilor

Pr. Lector univ. dr. Safta Roger

165.                        

Dumitrescu N. Valentina-Rozalina

Valoarea religioasă şi pedagogică a legilor lui Moise

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

166.                        

Galan M. Mihaela-Paula

Metode şi mijloace didactice în orientarea elevilor spre alegerea virtuţilor teologice după Sfinţii Părinţi capadocieni

Pr. Conf. Univ. dr. Sorescu Vasile

167.                        

Gherghe I. Narcis

Educaţia religioasă în opera Sfântului Ioan Hrisostom şi importanţa ei în procesul instructiv-educativ

Pr. Conf. Univ. dr. Sorescu Vasile

168.                        

Ilinca C. Nicolae-Sorin

Rolul şi importanţa familiei ca fcator de educaţie religioasă în formarea şi modelarea comportamentului elevilor

Pr. Conf. Univ. dr. Ivan Ilie

169.                        

Ivan I. Elena-Daniela

Importanţa Jurnalelor de Călătorie pentru viaţa liturgică a Bisericii în veacul al IV-lea. Implicaţii pedagogice şi didactice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

170.                        

Marcu D. Alexandru

Principiile educaţiei religioase şi rolul acestora în predarea-învăţarea-evaluarea religiei

Pr. Conf. Univ. dr. Ivan Ilie

171.                        

Mărgineanu I. Iulian-Augustin

Calităţile de îndrumător ale Sf. Ap. Pavel în educaţia tinerilor de liceu

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

172.                        

Miu F. Valentin

Iisus Hristos-Modul desăvârşit al pedagogului creştin

Lect. Univ. dr. Aron Liliana

173.                        

Nicuţ I. Ovidiu-George

Pelerinajul creştin-lecţie de Religie practică  pentru tinerii de astăzi

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

174.                        

Pîrvulescu P. Steluţa-Irina

Folosirea metodelor activ-participative în predarea pildelor religioase, în scopul formării caracterului religios-moral al elevului

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

175.                        

Popa P. Gheorghe

Viaţa şi activitatea didactică a mitropolitului Tit Simedrea

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

176.                        

Popescu I. Raluca -Ionela

Parteneriatul Şcoală-Biserică-Familie deziderat a educaţiei religioase de astăzi

Pr. Prof. Univ. dr. Popescu Ion

177.                        

Radu C. Carmen-Alice

Minunea învierii Domnului şi importanţa ei pentru viaţa moral-religioasă a şcolarilor

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

178.                        

Sihleanu D. Emil

Antropologia misionară, pedagogia credinţei în Sfânta Scriptură şi în Biserică

Pr. Conf. Univ. dr. Brînzea Nicolae

179.                        

Slujitoru Gh. Ecaterina-Veronica

Elemente de pedagogie creştină în colindul tradiţional românesc

Pr. Conf. Univ. dr. Isăroiu Ion

180.                        

Şerbănescu O. Adriana

Canonul iconografic al bisericii ortodoxe. Rolul lui în formarea religioasă a tinerilor, implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

181.                        

Uţă A. Alina-Ionela

Învăţăturile pedagogice desprinse din pildele mântuitorului Iisus Hristos în învăţământul gimnazial

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

182.                        

Vişan T. Alexandru

Importanţa pedagogică şi spirituală a postului în educaţia religios-morală a copiilor

Pr. Conf. Univ. dr. Brînzea Nicolae

183.                        

Zafiu S. Ana-Maria

Ierurgiile  în viaţa tinerilor. Implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe