Comisii Gradul I MENCS 2015-2017_DPPD

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic                                              

Nr………../……………..                                                                                      

Anexa 11' a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin OM  nr. 5561/2011

 

Propuneri

privind componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor  speciale şi

susţinerea lucrărilor  metodico-ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I

 

Categoria de personal didactic: Profesor I

 

 

Nr. crt.

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

Unitatea la care funcţionează

localitate/judeţ

Specializarea/ specializările

înscrise

pe diploma de studii a candidatului

Numele şi prenumele preşedintelui şi ale membrilor comisiei;

Unitatea şcolară sau instituţia în care funcţionează 

Specialitatea înscrisă pe diploma de studii a preşedintelui şi a  fiecărui membru al comisiei

Gradul didactic sau titlul ştiinţific pentru preşedinte şi fiecare membru al comisiei

0

1

2

3

4

5

6

1.         

Golgojan (Tătăran) I. Mihaela

Liceul Tehnologic ,,Dacia” Piteşti, Argeş

Autovehicule Rutiere

Preşedinte: Boroiu Alexandru, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Conducătorul ştiinţific: Ivan Florian, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Delegat IŞJ: Neagu Gabriela, IŞJ Argeş

Autovehicule Rutiere

Autovehicule Rutiere

 

 

Tehnic

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr. Ing.

 

 

Prof. Grad I

2.         

Concioiu M. Manuela-Elena

Liceul Teoretic Bilingv,, Miguel De Cervantes”

Bucureşti

Biologie

Preşedinte: Șuțan Anca, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Aurel, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Afrim Camelia

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Inspector

3.         

Constantin( Staicu ) C. Mirela Cristina

Liceul  Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, Argeş

Biologie

Preşedinte: Soare Liliana Cristina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Dobrescu Codruţa, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Roşescu Marinela Roxana, Colegiul Naţional ,,Al. Odobescu” Piteşti

Biologie

 

Biologie

 

Biologie

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

4.         

Dineţ (Olteanu) I. V. Georgeta Cristina

Şcoala Gimnazială ”Marin Branişte” Suseni, Argeş

Biologie

Preşedinte: Neblea Monica, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Şuţan Nicoleta Anca, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Voica Gabriela, Colegiul Naţional ,,Zinca Golescu” Piteşti

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

5.         

Dîrvaru S.Ionela

Şcoala Gimnatială Buciumeni, Dâmboviţa

Biologie

Preşedinte: Truță Alina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Monica, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Stănculeanu Veronica

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Inspector şcolar, gradul I

6.         

Enache (Boştinaru) I. Puşa Alina

Liceul Teoretic Costeşti, Argeş

Biologie

Preşedinte: Deliu Ionica, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Aurel, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Dumitru Manuela Ofelia, Liceul de Arte ,, Dinu Lipatti” Piteşti

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

7.         

Ionescu ( Mazilu) I. Elena Codruţa

Şcoala Gimnazială Morăreşti, Argeş

Biologie

Preşedinte: Mihăescu Cristina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Bărbuceanu Daniela, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Marinescu Silvia, Colegiul Naţional ,,Zinca Golescu” Piteşti

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

8.         

Pencea (Ciucă) I. Cristina Iuliana

Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Piteşti, Argeş

Biologie

Preşedinte: Păunescu Alina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Aurel, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Florescu Maria, Colegiul Naţional ,,Al. Odobescu” Piteşti

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

9.         

Petrescu C. Oana

Şcoala Gimnazială ”N. Creţulescu” Leordeni, Argeş

Biologie

Preşedinte: Ponepal Cristina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Petruţa Gabriela Paula, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Zainea Daniela, Şcoala Gimnazială Vrăneşti

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

10.      

Răduinea A. Ramona-Daniela

Liceul Tehnologic Urziceni, Ialomiţa

Biologie

Preşedinte: Popescu Monica, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Aurel, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Retevoi Gheorghe Romeo, Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I” Curtea de Argeş

Biologie

Biologie

 

Biologie

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

11.      

Sandu D. Ramona Florina

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima” Piteşti, Argeş

Biologie

Preşedinte: Soare Liliana Cristina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Dobrescu Codruţa Mihaela, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Mihail Maria Georgiana, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu” Piteşti

Biologie

 

Biologie

 

Biologie

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

 

Prof. Grad I

12.      

Smarandache F. Florenţa

Liceul Tehnologic ,,C-tin Brâncoveanu” Scorniceşti,Olt

Biologie

Preşedinte: Deliu Ionica, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Popescu Aurel, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Dorobanţu Ioana, Colegiul Economic ,,P. S. Aurelian” Slatina

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

 

13.      

Stancu J.Victoria Mădalena

Liceul Tehnologic Vitomireşti,Olt

Biologie

Preşedinte: Brinzea Georgeta, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Păunescu Alina, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Dumitru Virginia, Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

14.      

Tudor (Ghiţulescu) C. Florina Claudia

Şcoala Gimnazială ”Nanu Muscel” Câmpulung, Argeş

Biologie

Preşedinte: Truță Alina, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Dobrescu Codruţa, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Retevoi Gheorghe Romeo, Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I” Curtea de Argeş

Biologie

Biologie

 

Biologie

Lect.univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

15.      

Arsenescu T. Dragoş Vasile

Şcoala Gimnazială Albeştii de Argeş, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Mihailescu Liliana , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Conducătorul ştiinţific: Cojanu Florin, Facultatea de

Educaţie Fizică şi Sport 

Delegat IŞJ: Bontaş Elena, Şcoala Gimnazială ,,I. L. Caragiale” Piteşti

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

16.      

Buzatu V.Georgeta Ionela

Liceul Tehnologic Tufeni,Olt

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Cretu Marian , Facultatea de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Prună Toma, IŞJ Olt

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

17.      

Dinu B. Mirela

Palatul Copiilor Piteşti, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Prof univ dr Niculescu Ionela , Facultatea de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Creţu Marian, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Stănică Liliana, IŞJ Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

18.      

Dulceanu S. Adi Florentin

Liceul Tehnologic Nr.I Alexandria,Teleorman

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Cretu Marian, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Delegat IŞJ: Ologeanu Nicolae Valentin, IŞJ Teleorman

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

19.      

Enescu C. Dorian Constantin

Şcoala Gimnazială ”Constantin

Brâncoveanu” Slobozia, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Mihăilă Ion , Facultatea de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Niculescu Ionela, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Ionescu Alexandru, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

20.      

Frigură D. Daniel

Şcoala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Mihăilescu Liliana, Facultatea de  Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Macri Aurelia Cristina, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Creţu Cristinel, Colegiul Naţional ,,Dinicu Golescu” Câmpulung

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

21.      

Glăvan Gh. Marcela-Cristina

Amânată din seria 2013-2015

Liceul Teoretic ,,Ion Ghica” Răcari, Dâmboviţa

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Cretu Marian , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Constantinescu Octav Constantin

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Inspector şcolar, gradul I

22.      

Matei R. Liviu Mihai

Liceul Tehnologic Topoloveni, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Conf. univ. dr. Fleancu Leonard, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Popescu Corina, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Stănică Liliana, IŞJ Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Conf univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

23.      

Megheş G. Ştefan

Şcoala Gimnazială Albeştii de Argeş, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Creţu Marian , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Petrescu Mirela, Colegiul Naţional ,,Ion C.  Brătianu” Piteşti

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

24.      

Modoran G. Mirela Laura

Amânată din seria 2013-2015

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Slatina, Olt

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Creţu Marian , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilescu Liliana, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Man Ioan, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Protopopescu” Slatina

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad.I

25.      

Munteanu V. V. Maria

Şcoala Gimnazială Pleşoiu,Olt

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Fleancu Julien Leonard, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Prună Toma, IŞJ Olt

Pedagogie

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

26.      

Niţescu (Crîmpiţă) V.  Cristina

Şcoala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Mihăilă Ion , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilescu Liliana, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Creţu Cristinel, Colegiul Naţional ,,Dinicu Golescu” Câmpulung

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

27.      

Oprea I. Nicolae Marian

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Creţu Marian, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Bontaş Elena, Şcoala Gimnazială ,,I. L. Caragiale” Piteşti

Pedagogie

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

28.      

Pană G. Ionuţ Augustin

Şcoala Gimnazială  Nr.1 Valea Danului, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Fleancu Leonard, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Ionescu Alexandru, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Conf.univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

29.      

Popa R. Victorela-Florina

Amânată din seria 2014-2016

Şcoala Gimnazială Puchenii Mari, Prahova

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte:Mihăilescu Liliana , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilă Ion, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Damian Florina, IŞJ Prahova

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Inspector şcolar

30.      

Prunaru C. Ionel Mihai

Liceu cu Program Sportiv ”Viitorul” Piteşti, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Păişi Mihaela, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Rabolu Emilian, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Stănică Liliana, IŞJ Argeş

Pedagogie

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

31.      

Radu (Mestecăneanu)  I. Ana Maria

Şcoala Gimnazială ”Ion Minulescu” Piteşti, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte:Macri Aurelia , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conducătorul ştiinţific: Mihăilescu Liviu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Petrescu Mirela, Colegiul Naţional ,, Ion C. Brătianu” Piteşti

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Conf.univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

32.      

Toma G. George Cristian

Seminarul Teologic Ortodox ”Neagoe Vodă Basarab” Curtea de Argeş, Argeş

Educaţie Fizică şi Sport

Preşedinte: Ezechil Liliana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Mihăilescu Liliana, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Delegat IŞJ: Mazilescu Cosmin, Şcoala Gimnazială Băiculeşti

Pedagogie

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

Educaţie Fizică şi Sport

Prof. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

33.      

Suliman (Constantin) N. Zenovia Veronica

Liceul Tehnologic Costeşti, Argeş

Electronică aplicată

Preşedinte: Oproescu Mihai, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Conducătorul ştiinţific: Liţă Ioan, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Delegat IŞJ: Neagu Gabriela, IŞJ Argeş

Electronică

 

Electronică

 

Tehnic

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr. Ing.

 

Prof. Grad. I

34.      

Bucur (Sandu) P. Petruţa Mirela

Şcoala Gimnazială Bălileşti, Argeş

Fizică

Preşedinte: Giosanu Daniela, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Oprescu Benedict, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Tomozeiu Ana, IŞJ Argeş

Fizică

Fizică

 

Fizică

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

35.      

Bucura N. Cătălin

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valea Mare Pravăţ, Argeş

Fizică

Preşedinte: Giosanu Daniela, Facultatea de Ştiinţe

Conducătorul ştiinţific: Oprescu Benedict, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Tomozeiu Ana, IŞJ Argeş

Fizică

Fizică

 

Fizică

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

36.      

Voicu I. Gheorghe

Liceul Tehnologic Tufeni,Olt

Fizică

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ,  DPPD

Conducătorul ştiinţific: Oprescu Benedict, Facultatea de Ştiinţe

Delegat IŞJ: Teleşpan Georgeta, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina

Pedagogie

Fizică

 

Fizică

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

37.      

Alexe ( Matei) I. Alina Ionela

Liceul Tehnologic ,,Astra”, Piteşti, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de

Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Vorovenci Daniel, IŞJ Argeş

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

38.      

Arădoaie( Cârjan) M. Sorina

Şcoala Gimnazială  Nr.1 Stoeneşti, Argeş

Informatică

Preşedinte: Bălcău Costel, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Vorovenci Daniel, IŞJ Argeş

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

39.      

Bălae (Rădoi) F. Ionica Iuliana

Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Mioveni, ARgeş

Informatică

Preşedinte: Bălcău Costel, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Vorovenci Daniel, IŞJ Argeş

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

40.      

Bodescu P. Adrian

Şcoala Gimnazială Băiculeşti, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Răducu Aurelian, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

41.      

Burcea ( Frăţilă) D. Gina Iuliana

Şcoala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoeşti, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Răducu Aurelian, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

42.      

Ionescu (Heroiu) I. Ancuţa Daniela

Liceul cu Program Sportiv Câmpulung, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Oprea Adriana, Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

43.      

Oprea G. L. Claudia Elena

Clubul Copiilor Mioveni, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Cosmin Alexandru, Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

44.      

Panait O. Marian Cristian

Şcoala Gimnazială ”George  Ştephănescu” Arefu, Argeş

Informatică

Preşedinte: Bălcău Costel, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Cosmin Alexandru, Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

45.      

 Spătaru (Şerban) C. Mădălina Florina

Şcoala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeş

Informatică

Preşedinte: Păun Viorel, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Vorovenci Daniel, IŞJ Argeş

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

46.      

Vlad G. Marian

Şcoala Gimnazială ”Alexandru Davilla” Piteşti, Argeş

Informatică

Preşedinte: Constantin Doru, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Bălcău Costel, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Oprea Adriana, Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Piteşti

Informatică

 

Informatică

 

Informatică

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

47.      

Dincă V. Ramona Maria

Şcoala Gimnazială Ghimpeţeni, Olt

Istorie

Preşedinte: Bărbulescu Cosmin Augustus, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Conducătorul ştiinţific: Chistol Aurelian, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Ilie Daniela, Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” Slatina

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

48.      

Dinu G. Magdalena

Şcoala Gimnazială ”N. Bălcescu” Piteşti, Argeş

Istorie

Preşedinte: Bărbulescu Cosmin Augustus, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Conducătorul ştiinţific: Chistol Aurelian, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Simion Constantin Romulus, Şcoala Gimnazială “Marin Preda” Piteşti

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

49.      

Irimescu I. Cristina Monica

Şcoala Gimn.”Ştefan cel Mare”, Piteşti, Argeş

Istorie

Preşedinte: Cuceanu Mădălina, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Neagoe Claudiu-Ion, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Rizoaica Mihaela, Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

50.      

Popa (Oproiu) M. Adriana Bianca

Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino” Piteşti, Argeş

Istorie

Preşedinte: Neagoe Claudiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Conducătorul ştiinţific: Chistol Aurelian, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Olteanu Mihaela, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

51.      

Tudose M. Gabriel

Liceul Tehnologic ,,Dacia” Piteşti, Argeş

Istorie

Preşedinte: Cuceanu Mădălina, Facultatea de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Chistol Aurelian, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Tănase Ileana Daniela, Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

52.      

Voicu M. Marius Florin

Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Alexandria Teleorman

Istorie

Preşedinte: Bărbulescu Cosmin Augustus, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Conducătorul ştiinţific: Chistol Aurelian, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Delegat IŞJ: Dide Amalia-Larisa-Costina, IŞJ Teleorman

Istorie

 

Istorie

 

Istorie

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

53.      

Antonescu A. Carmen

Şcoala Gimnazială Buciumeni, Dâmboviţa

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Lazăr Adriana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Manea Constantin, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mirică Maria

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Metodist, gradul I

54.      

Belu A. A. Ana Adriana

Şcoala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoieşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Mărăşescu Amalia, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Boaţă Ana Cristina, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

55.      

Buică (Bedereagă) Gh. Andreea Ileana

Şcoala Gimnazială Dîrmăneşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Manea Constantin, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cioacă Camelia, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

56.      

Calotă ( Drăgan) C. Simona Geanina

Şcoala Gimnazială Vrăneşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Mărăşescu Amalia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitraşcu Irina, Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

57.      

Coriu (Nicolăescu) L. Mihaela Cristina

Şcoala Gimnazială ”C. D. Aricescu”

Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Boaţă Ana Cristina, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

58.      

David I. Andreea Ramona

Colegiul Tehnic Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pîrşe Camelia, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

59.      

Dobre (Sandu) Steliana Amalia

Şcoala Gimnazială ,,Iancu Văcărescu”

Dâmboviţa

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Mărăşescu Amalia , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mirică Maria

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Metodist, gradul I

60.      

Dumitrache (Bădescu) I. Anca

Colegiu Naţional ”Zinca Golescu” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Ezechil Liliana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cantu Camelia Daniela, Liceul Teoretic “Ion Barbu” Piteşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Prof. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

 

Prof. Grad I

61.      

Dumitrescu C. Costina Georgiana

Liceul ,,Preda Buzescu” Berbeşti ,Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Brăslaşu Mihai, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Împăratu Lăcrămioara, IŞJ Vâlcea

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof.

62.      

Efrim C.A. Adriana

Şcoala Gimnazială Băbana, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Dumitrescu Adela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific:Miron Cristina , Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitrescu Corina, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Lect.univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

63.      

Ghica (Pîrvu) M. Daniela-Elena

Şcoala Gimnazială nr.1 Poienarii de Muscel, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Manea Constantin, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pîrşe Camelia, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

64.      

Ghiţescu T.Iulia-Mihaela

Şcoala Gimnazială Comuna Malaia,Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Brăslaşu Mihai, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Împăratu Lăcrămioara, IŞJ Vâlcea

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

65.      

Iloiu I.  Ligia-Ionela

Amânată din seria 2014-2016

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre,,Basarab I” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cenţiu Elena, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

66.      

Leaţă (Ion) C. Nicoleta Livia

Liceul Teoretic Costeşti, argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Mărăşescu Amalia , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cantu Camelia Daniela, Liceul Teoretic “Ion Barbu” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

67.      

Loţan (Săvulescu) M. Ionela Victoriţa

Şcoala Gimnazială ”Matei Basarab” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte Dumitrescu Adela, Facultatea de Litere Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitrescu Corina, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

68.      

Manole (Mîndroc) V. Ileana Delia

Şcoala Gimnazială ”I. C. Lăzărescu” Ţiţeşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Lazăr Adriana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Dumitrescu Corina, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Piteşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

69.      

Moraru G. Mihaela

Liceul Tehnologic ,,Domana Chiajna” Rosu, Ilfov

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte Manea Constantin, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ionescu Ioana

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

70.      

Nica (Magheru ) N. Elena Irina

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”, Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte Mărăşescu Amalia , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitraşcu Irina, Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

71.      

Pascu (Juganaru ) E.A. Diana Mariana

Liceul Tehnologic Vedea, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cenţiu Elena, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

72.      

Petrescu C. Anca

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Creţulescu” Leordeni, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cenţiu Elena, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

 

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

73.      

Pîrlea (Cristescu ) I. Laura

Şcoala Postliceală Sanitară

”Christiana” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Lazăr Adriana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Dumitrescu Adela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cioacă Camelia, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba Engleză

 

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

74.      

Porojan I. Nicoleta Loredana

Scoala Gimnazială Vulcana-Pandele,

Dâmboviţa

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mirică Maria

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

 

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Metodist, gradul I

75.      

Puiu (Dumitru ) C. Maria Magdalena

Liceul Tehnologic ”C.Brâncuşi” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte Dumitrescu Adela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Stîngă Valentina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cantu Camelia Daniela, Liceul Teoretic “Ion Barbu” Piteşti

 

Limba şi Literatura Engleză Limba şi Literatura Engleză

 

Limba Engleză

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

76.      

Sima T. Ana Maria

Amânată  din seria        2013-2015

Colegiul Naţional ,,Dinicu Golescu” Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Manea Constantin, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pîrşe Camelia, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

77.      

Sion (Puiu) M. Mihaela Lorena

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Brăslaşu Mihai, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Boaţă Ana Cristina, Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” Câmpulung

Pedagogie

Limba şi Literatura Engleză

 

 

Limba Engleză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

78.      

Tănasie I. Elena Corina

Scoala Gimnazială Comuna Bunești, Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Dumitrescu Adela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Manea Constantin, Facultatea de litere

Delegat IŞJ: Împăratu Lăcrămioara, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Lect.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

79.      

Tănasie I. Veronica Cristina

Scoala Gimnaziala  Tomșani Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte: Lazăr Adriana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Manea Constantin, Facultatea de litere

Delegat IŞJ: Împăratu Lăcrămioara, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Lect. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

80.      

Voicu M. Marina Andrada

Scoala Gimnazială Perșinari

Dâmboviţa

Limba şi Literatura Engleză

Preşedinte Arsene-Onu Cristina-Denisa, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Miron Cristina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mirică Maria

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

 

Limba şi Literatura Engleză

Lect.univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Metodist, gradul I

81.      

Anton C. Ana-Maria

Şcoala Gimnazială Teslui Olt

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Apostol Adriana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mihuţ Cristina, Liceul cu Program Sportiv Slatina

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

82.      

Bălănescu F. Nicoleta

Liceul Tehnologic Măgura, Măgura-Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

83.      

Buleandră (Voica) C. Ionela Lavinia

Şcoala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Şerbănică Florinela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pătru Laura, Şcoala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu” Ştefăneşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

84.      

Cârstea  (Stan) V. Mariana

Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Zidaru Laura-Nicoleta, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr. habil.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

85.      

Ciucă-Tudorache Ş. Ramona

Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Roşu Alina, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Piteşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

86.      

Costache (Deaconu) N. Daniela

Şcoala Gimnazială ”Luca Solomon” Vaideeni,Vâlcea

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tudor Loredana, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Conducătorul ştiinţific: Şerbănică Florinela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ionescu Monica, Şcoala Gimnazială nr. 9 Râmnicu Vâlcea

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

87.      

Cotea (Zamfir) A.Laura

Şcoala Gimnazială Nr.1 Orbeasca, Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Litere Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr. habil.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

88.      

Dănuţiu C. P. Alina Florenţa

Şcoala Gimnazială Nr.1 Budeasa, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Apostol Adriana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitraşcu Maria Cătălina, Şcoala Gimnazială ,,Ion Minulescu” Piteşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

89.      

Dragomir M. Diana Oana

Liceu Tehnologic Costeşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: , Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana-Adriana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Toboiu Daiana-Nicoleta, IŞJ Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr. habil.

Prof. Grad I

90.      

Dumitraşcu (Ştefănescu) S. Ana Maria

Colegiul ”Emil Racoviţă”, Braşov

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: , Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Vetişan Ioana, Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna” Braşov

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

91.      

Gheorghe (Marin) F. Cristina

Colegiul Naţional ”Ion Minulescu” Slatina, Olt

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Bloju Loredana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Gagiu Magdalena, Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu”Slatina

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

92.      

Govoreanu A. Adriana Alina

Liceul Teoretic Lădeşti, Vâlcea

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tudor Loredana, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Conducătorul ştiinţific: Tomescu Ana-Marina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Popa Narcisa, C.S.P.M. Râmnicu Vâlcea

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

93.      

Iordache N. Anca-Maria

Colegiul Naţional ”Alexandru Lahovari”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Zarnescu Crina. Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Păunescu Violeta, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

94.      

Limberea (Văcaru) C. Violeta

Palatul Copiilor Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tudor Loredana, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Conducătorul ştiinţific: Tomescu Ana-Marina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pătru Laura, Şcoala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu” Ştefăneşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Franceză

 

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

95.      

Mandache I. Florina

Şcoala Gimnazială Merişani, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pătru Laura, Şcoala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu” Ştefăneşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf.. univ. dr. habil.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

96.      

Meilă (Gherghe) M. Sorina

Şcoala Gimnazială Călineşti, Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Lefter Diana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr. habil.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

97.      

Mienoiu (Curtaşu) I. Elena

Colegiul Economic”Maria Teiuleanu”Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Zidaru Laura-Nicoleta, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

98.      

Moraru I. Mihaela

Liceul Tehnologic Vitomireşti, Olt

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Popescu Ioana Neli, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Conf. .univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

99.      

Neacşu (Petre) M. Irina Mihaela

Liceul Teoretic ”Iulia Zamfirescu”Mioveni, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Bădică Maria, Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Mioveni

Pedagogie

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

100.   

Orodel F. Liliana

Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, Roşiori, Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

101.   

Păun I. Elena

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de Sus, Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana-Adriana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr. habil.

Prof. Grad I

102.   

Preoteasa I. Ana Maria

Liceul Tehnologic ”I. C. Petrescu” Stâlpeni, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Stanciu Mihaela, Colegiul Naţional ,,Dinicu Golescu” Câmpulung

Pedagogie

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

103.   

Prună T. Silvia

Şcoala Gimnazială Brînceni, Teleorman

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tudor Loredana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Lăpădatu Angela-Gabriela, IŞJ Teleorman

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

 

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grda I

104.   

Roşu M. Lenuţa

Liceul Tehnologic”Astra” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Tudor Loredana, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Conducătorul ştiinţific: Şerbănică Florinela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Zidaru Laura-Nicoleta, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Franceză

 

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

105.   

Stana (Cotescu) G. Elena Simona

Şcoala Gimnazială ”Petre Tudose” Mălureni, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Zarnescu Crina. Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dumitraşcu Maria-Cătălina, Şcoala Gimnazială ,,Ion Minulescu” Piteşti

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

106.   

Stanca V. Mihaela-Cristina

Colegiul Economic ”Petre S. Aurelian” Slatina, Olt

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Lefter Diana-Adriana, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ciobanu Mihaila, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina

Pedagogie

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba şi Literatura Franceză

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr. habil.

Prof. Grad. I

107.   

Stroiescu (Enoiu) G. Raluca Eugenia

Şcoala Gimnazială ”Theodor Aman”

Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Zarnescu Crina. Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Voican Cristina, Şcoala Gimnazială ,,Nanu Muscel” Câmpulung

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

108.   

Şuşnea (Ştefan) I. Crisalida Nicoleta

Şcoala Gimnazială Nr.1 Vultureşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Mitu Mihaela, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Voican Cristina, Şcoala Gimnazială ,,Nanu Muscel” Câmpulung

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

109.   

Zuluf T. Alina Elena

Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” Piteşti, Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Preşedinte: Voiculescu Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Corina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Toboiu Daiana-Nicoleta, IŞJ Argeş

Limba şi Literatura Franceză

Limba şi Literatura Franceză

 

Limba Franceză

Conf. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

110.   

Băbeanu G. Emilia-Tatiana

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Văgiuleşti, Gorj

Limba şi Literatura Română

Preşedinte:Lavinia Geambei , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ochiană Ionica

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Lect.univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

111.   

Băcioiu D. Adina

Şcoala Gimnazială Coteşti-Godeni, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Lavinia Geambei, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Zăbava Ionela, Liceul Tehnologic Auto Câmpulung

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Lect.univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

112.   

Bărbătescu Gh. Laura-Georgiana

Şcoala Gimnazială Udreşti-Dănicei, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bârsilă Mircea , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Prof.univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

113.   

Bîrdici Gh. Nicoleta Loredana

Şcoala Gimnazială Bălileşti, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Hoaghea Adriana, Şcoala Gimnazială ,,George Topârceanu” Mioveni

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Prof.univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

114.   

Brânduşoiu F. Mihaela Tatiana

Şcoala Gimnazială Broşteni-Aninoasa, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bârsilă Mircea , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Surcel Mihaela, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Prof.univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

115.   

Bria M.Daniela Georgeta

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Roşiori de Vede, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Sămărescu Adrian, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Băluş Simona, Colegiul Naţional ,,Anastasescu”, Roşiori de Vede

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

116.   

Cimpoca C. Ramona Florina

Liceul Tehnologic Nr.1 Mărăcineni, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Petrică Maria, Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu” Piteşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

117.   

Ciobanu N. Liliana Roxana

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pîslaru Cristina, Liceul Teoretic ,,Dan Barbilian” Câmpulung

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

118.   

Ciurea I. Elena -Claudia

Şcoala Gimnazială Nr. 127 Bucureşti

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Sanda Ileana

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Inspector

119.   

Cojocaru D. Adina

Scoala Gimnazială Salcia, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Panea Ştefania, Colegiul Naţional ,,Unirea” Turnu Măgurele

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

120.   

Curcă G. Diana-Gabriela

Şcoala Gimnazială Urşi, Stoileşti, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

121.   

Davidescu V. Beatrice-Elena

Şcoala Gimnazială ,,Ion Gh. Duca”, Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

122.   

Dobre G. Mihaela-Luiza

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Demeter Andreia Maria, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

123.   

Dobrin I. Gabriela

Clubul Copiilor Câmpulung, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Zăbava Ionela, Liceul Tehnologic Auto Câmpulung

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

Prof. Grad I

124.   

Fălcuţă I. Marinela

Şcoala Gimnazială ”Regina Maria” Curtea de Argeş, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Popescu Ileana, Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

Prof. Grad I

 

125.   

Gabăr D. Elena-Cristina

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

126.   

Gera I. Ioana

Şcoala Gimnazială Suhaia, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Sămărescu Adrian, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Armeanu Clara, Liceul Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

127.   

Grigore (David) O.T.Oana

Colegiul Naţional ,,Spiru Haret” ,Tg. Jiu,Gorj

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bănică Lavinia, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Oprea Nicolae, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Popescu Georgeta

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

128.   

Ionel (Grigore) D. Nicoleta

Şcoala Gimnazială ”Virgil Calotescu” Bascov, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cergan Cristina, IŞJ Argeş

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

129.   

Ivan P. Marilena

Liceul Teoretic ,,Radu Popescu” Popeşti-Leordeni, Ilfov

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Gheorghişor Rori Maria

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

130.   

Marinescu Gh. Simona Elena

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ilie Monica, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

131.   

 Mazilu Gh. Elena

Şcoala Gimnazială Vrăneşti, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Anca Vlaicu, Liceul Tehnologic ,,Ion Mihalache” Topoloveni

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

132.   

Mănica M. Roxana-Cătălina

Amânată din seria 2014-2016

Liceul Teoretic ,,Marin Preda”, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Lavinia Geambei , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Panea Ştefania, Colegiul Naţional ,,Unirea” Turnu Măgurele

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

133.   

Mitroi I. Claudia

Amânată din seria 2014-2016

Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” Drăgăşani, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Liliana, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

134.   

Nanu I. Cristina Elena

 

Liceul cu Program Sportiv Tg. Jiu, Gorj

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Emanuel, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Popescu Georgeta

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

135.   

Neagoe G. Georgeta Doina

Şcoala Gimnazială Coteşti-Godeni, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bloju Loredana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Demeter Andreia Maria, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

136.   

Neagu A. Daniela Adriana

Liceul Tehnologic Vedea, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Braga Roxana, Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

137.   

Nică C. Maria Didona

Şcoala Gimnazială Băiculeşti, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bloju Loredana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Popescu Ileana, Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

138.   

Nicola Gh. Elena

Şcoala Gimnazială Crevenicu, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Grigore Aneta, Liceul Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

139.   

Olteanu I. Florentina

Liceul Teoretic Piatra, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Sămărescu Adrian , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Mocanu Alexandra, IŞJ Teleorman

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

140.   

Pănescu I. Elena

Şcoala Gimnazială ”C-tin Brâncoveanu” Ştefăneşti, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Emanuel, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Vlaicu Anca, Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

141.   

Pătrulescu C. Liliana

Şcoala Gimnazială Nr.1 Albeştii de Muscel, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pâslaru Cristina, Liceul Teoretic “Dan Barbilian” Câmpulung

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

142.   

Petre Gh. Georgeta-Mihaela

Şcoala  Gimnazială ,,Teodor Bălăşel”, Ştefăneşti, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Sămărescu Adrian, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

 

Limba şi Literatura Română

Lect. univ. dr.

Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

143.   

Petrescu Gh. Mihaela-Florina

Şcoala Gimnazială Mateeşti, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

144.   

Ponea I. Ion Mădălin

Şcoala Gimnazială ”C. D. Aricescu”

Câmpulung Muscel, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Langa Claudiu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Costescu Marilena, Şcoala Gimnazială “Theodor Aman”

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

145.   

Popescu F. Marina

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Lahovary” Trestieni-Ulmi, Giurgiu

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Sămărescu Adrian , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ene Nicoleta

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Inspector şcolar

146.   

Popescu M. Cristina

Şcoala Gimnazială Vedea, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Mocanu Alexandra, IŞJ Teleorman

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

147.   

Pulbere M. Simona-Maria

Şcoala Gimnazială ”Iordache Păcescu” Coşeşti, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bloju Loredana, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Cergan Cristina, IŞJ Argeş

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

148.   

Rădulescu I. Gabriela Iuliana

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Bradu, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Liliana , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Simulescu Carmen, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

149.   

Rogozeanu C. Monica-Titina

Şcoala Gimnazială Giuvărăşti, Olt

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Emanuel, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Dima Laura, Colegiul Naţional ,,A. I. Cuza” Corabia

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

 

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

 

150.   

Roman I. Elena

Liceul  Tehnologic Forestier Curtea de Argeş, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Geambei Lavinia, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Popescu Ileana, Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Lect. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

151.   

Roşu P. Cosmina-Andreea

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Giurgiu

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Soare Emanuel, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ene Nicoleta

 

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Lect. univ. dr.

 

 

Inspector şcolar

152.   

Soare C. Mihaela Adriana

Şcoala Gimnazială Talpa, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bulgaru Ionuţ, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Mocanu Alexandra, IŞJ Teleorman

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

153.   

Strigoiu I. Elena-Daniela

Şcola Gimnazială Şirineasa, Vâlcea

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ioniţă Isabella Elena, IŞJ Vâlcea

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

154.   

Şerban C. Vasilica Mirela

Şcoala Gimnazială Băbana, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Lavinia Geambei , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Duminică Daniela, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

155.   

Şerban S. Gabriela-Ortensia

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Roata de Jos, Giurgiu

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Lavinia Geambei, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Oprea Nicolae, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Badea Nicoleta

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

156.   

Şugubeţu I. Cristina

Liceul Tehnologic ,,C-tin Brâncoveanu”, Scorniceşti, Olt

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Păişi Mihaela, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Bărbulescu Steluţa, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Coculescu” Scorniceşti

Pedagogie

 

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

 

Prof. Grad. I

157.   

Toşu M. Mihaela

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”

Mozăceni, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Adina, Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Găitănaru Ştefan, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Demeter Andreia Maria, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

 

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

158.   

Tudor A. Florentina Milica

Şcoala Gimnazială Trivalea, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Ţibrian Constantin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Delegat IŞJ: Grigore Aneta, Liceul Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Lect. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

159.   

Turcu V. Maria Cosmina

Liceul Teoretic” Iulia Zamfirescu” Mioveni, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Sămărescu Adrian , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Bârsilă Mircea, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Ilie Monica, Colegiul Naţional “Al. Odobescu” Piteşti

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

160.   

Ţuţulea Gh. Alina-Elena

Amânată din seria 2014-2016

Şcoala Gimnazială Balaci, Teleorman

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Bănică Gheorghe, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Băluş Simona, Colegiul Naţional ,,Anastasescu” Roşiori de Vede

Pedagogie

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Conf. univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

161.   

Vişoiu F. Berta Steliana

Şcoala Gimnazială ”Nae A. Ghica” Rucăr, Argeş

Limba şi Literatura Română

Preşedinte: Bârsilă Mircea , Facultatea de Litere

Conducătorul ştiinţific: Oprea Nicolae, Facultatea de Litere

Delegat IŞJ: Pâslaru Cristina, Liceul Teoretic “Dan Barbilian” Câmpulung

Limba şi Literatura Română

Limba şi Literatura Română

 

Limba şi Literatura Română

Prof.univ. dr.

Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

162.   

Bancă Gh.Valeria

Şcoala Gimnazială Dăeşti-Popeşti,Vâlcea

Matematică

Preşedinte: Deaconu Laurențiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Georgescu Constantin, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Duţă Mihaela, IŞJ Vâlcea

Matematică

 

Matematică

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

163.   

Constantin M. Mihaela

Şcoala Gimnazială Băiculeşti, Argeş

Matematică

Preşedinte: Dumitrache Mihaela, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Deaconu Laurenţiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Rădulescu Mariana, Şcoala Gimnazială “Liviu rebreanu” Mioveni

Matematică

 

Matematică

 

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

164.   

Janţă (Badea) F. Florina Iuliana

Şcoala Gimnazială ”I. Iorgulescu” Mihăeşti, Argeş

Matematică

Preşedinte: Georgescu Raluca, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Deaconu Laurenţiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Călinescu Ion, Colegiul Naţional “Dinicu Golescu” Câmpulung

Matematică

 

Matematică

 

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

165.   

Măluţă( Ştefănuţi) S. Cristina Anca

Liceul Tehnologic ,,Dacia”, Piteşti, Argeş

Matematică

Preşedinte: Țurcanu Adrian, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Deaconu Laurenţiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Surugiu Ligia, IŞJ Argeş

Matematică

 

Matematică

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

166.   

Molea (Vucan) Gh. Carmen- Laura

Şcoala Gimnazială ”Gabriel Marinescu” Tigveni, Argeş

Matematică

Preşedinte: Țurcanu Adrian, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Deaconu Laurenţiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Dinculescu Dragoş, Şcoala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Piteşti

Matematică

 

Matematică

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

167.   

Papuc (Vîrşescu)N. Lucreţia

Liceul Tehnologic Vedea, Argeş

Matematică

Preşedinte: Georgescu Raluca, Facultatea de Matematică-Informatică

Conducătorul ştiinţific: Deaconu Laurenţiu, Facultatea de Matematică-Informatică

Delegat IŞJ: Graure Silviu Alexandru, Liceul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti

Matematică

 

Matematică

 

Matematică

Lect. univ. dr.

 

Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

168.   

Bădescu M. Lucian-Marius

Amânat din seria 2014-2016

Şcoala Gimnazială Curtişoara, Olt

Teologie

Preşedinte: Gârbea Gheorghe, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Brînzea Nicolae, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Luţu Mirela, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Slatina

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

Pr. Lect. univ. dr.

 

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

169.   

 Busuioc (Stanciu) T. Valentina Narcisa

Liceul Tehnologic ,,Dacia” Piteşti, Argeş

Teologie

Preşedinte: Sorescu Vasile, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Dobrin Marius, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

 

170.   

Damian C. Ovidiu Alin

Şcoala Gimnazială ”Nanu Muscel” Câmpulung, Argeş

Teologie

Preşedinte: Safta Roger Cristian, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Tascovici Radu, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Dincă Gheorghe, IŞJ Argeş

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

Pr. Lect. univ. dr.

 

Pr. Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

171.   

Florea (Constantin) C. Corina Elena

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Creţulescu” Leordeni, Argeş

Teologie

Preşedinte: Bica Ion, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Isăroiu Ion, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Tuturoiu Liliana, Liceul Tehnologic Topoloveni

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

172.   

Florescu (Stanciu) I. Nicoleta

Şcoala Gimnazială Mărunţei,Olt

Teologie

Preşedinte: Tănase Marinela, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Boruz Cristina, IŞJ Olt

Pedagogie

Teologie

 

Teologie

Conf. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad. I

173.   

Florescu (Găvenea) I.Alina-Dorina

Şcoala Gimnazială Moieciu de Jos, Braşov

Teologie

Preşedinte: Safta Roger Cristian, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Stancu Ioan, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Popa Elena, IŞJ Braşov

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

Pr. lect. univ. dr.

 

Pr. prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

174.   

Ghinescu N. Gheorghe

Şcoala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeş

Teologie

Preşedinte: Neacşu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Tascovici Radu, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Dincă Gheorghe, IŞJ Argeş

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

Pr. Lect. univ. dr.

 

Pr. Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

175.   

Manta C. Gabi Eugen

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bughea de Sus, Argeş

Teologie

Preşedinte: Aron Liliana, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Tascovici Radu, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Isăroiu Aurelia, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

Lect. univ. dr.

Pr. Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

176.   

Marghitoiu I. Ionuţ

Şcoala Gimnazială ”Ion Iorgulescu” Mihăeşti, Argeş

Teologie

Preşedinte: Isăroiu Ion, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Tascovici Radu, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Badea Marinela, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

177.   

Năstoiu A. Maria

Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea,Vâlcea

Teologie

Preşedinte: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Ivan Ilie, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Popescu Romeo, IŞJ Vâlcea

Teologie

Teologie

 

Teologie

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

178.   

Negru V. Maria Marilena

Şcoala Gimnazială Nr.1  Pietroşani, Argeş

Teologie

Preşedinte: Sorescu Vasile, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Coman Ion, Colegiul tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

179.   

Orăşeanu I. Daniel-Florin

Liceul Teoretic Zimnicea,Teleorman

Teologie

Preşedinte: Dumitru Georgiana, DPPD

Conducătorul ştiinţific: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Bubureanu Mirela, Şcoala Gimnazială nr. 2 Zimnicea

Pedagogie

Teologie

 

Teologie

Lect. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

180.   

Păuşescu N. Nicolae-Adrian

Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea,Vâlcea

Teologie

Preşedinte: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Stancu Ioan, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Popescu Romeo, IŞJ Vâlcea

Teologie

Teologie

 

Teologie

Pr. Prof. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

181.   

Popa M. Gabriela

Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra Neamţ, Neamţ

Teologie

Preşedinte: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Sorescu Vasile, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Moisii Maria, Liceul Tehnologic ,,Vasile Conta” Târgu Neamţ

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Prof. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

182.   

Postu N. Andrei

Şcoala Gimnazială ”Petre Badea” Negraşi, Argeş

Teologie

Preşedinte: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Gîrbea Gheorghe, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Dincă Gheorghe, IŞJ Argeş

Teologie

Teologie

 

Teologie

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Lect. univ. dr.

 

Prof. Grad I

183.   

Savu L. Dumitru

Şcoala Gimnazială „Basarab I” Curtea de Argeş, Argeş

Teologie

Preşedinte: Gârbea Gheorghe, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Neacşu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Militaru Gabriel, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni

Teologie

 

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Lect. univ. dr.

Pr. Lect. univ. dr.

 

 

Prof. Grad I

184.   

Schmiedigen (Prunaru) P. Anne Marie

Şcoala Gimnazială Nr.1 Costeşti, Argeş

Teologie

Preşedinte: Brânzea Nicolae, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Militaru Gabriel, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I

185.   

Şchiopu M. Nadia Nicoleta

Şcoala Gimnazială Cîmpuri, Vrancea

Teologie

Preşedinte: Tascovici Radu, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Safta Roger-Cristian, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Pătrăşcanu Melania

Teologie

Teologie

 

Religie

Pr. Lect. univ. dr.

Pr. Lect. univ. dr.

 

Inspector şcolar

186.   

Ştirbu I. Iulica

Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Siliştea Gumeşti, Teleorman

Teologie

Preşedinte: Stancu Ioan, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Pufu Gheorghe, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Matei Nicoleta-Diana, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măldăeni

Teologie

Teologie

 

Teologie

Pr. Prof. univ. dr.

Pr. Conf. univ. dr.

 

Prof. Grad I

187.   

Vîjaică V. Isabela Corina

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja”, Mehedinţi

Teologie

Preşedinte: Ivan Ilie, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Stancu Ioan, Facultatea de  Teologie

Delegat IŞJ: Săftoiu Daniela, Colegiul Naţional ,,Ştefan Odobleja”, Turnu Severin

Teologie

Teologie

 

Teologie

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Grad didactic I

188.   

Vlădău P. Paul

Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”, Piteşti, Argeş

Teologie

Preşedinte: Brânzea Nicolae, Facultatea de Teologie

Conducătorul ştiinţific: Popescu Ion, Facultatea de Teologie

Delegat IŞJ: Pascu Vicenţiu, Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Teologie

Teologie

 

Teologie

 

Pr. Conf. univ. dr.

Pr. Prof. univ. dr.

 

Prof. Grad I