PREZENTARE


Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea din Piteşti organizează examene in conformitate cu Metodologia formării continue, (Anexe Metodologie formare continuă) (Documente necesare pentru redactarea şi evaluarea lucrării de acordare a gradul didactic I) pentru acordarea gradului didactic II şi a gradului didactic I, din anul 1999, aprobată de către Ministerului Educaţiei Naţionale, prin OM numărul 5561 din 7 octombrie 2011 la următoarele specializări:

-limba şi literatura română;
-limba şi literatura franceză;
-limba şi literatura engleză;
-biologie;
-chimie;

-fizică;
-educaţie fizică şi sport;
-matematică;
-informatică;
-teologie ortodoxă;

-inginerie mecanică - TCM, AR;

-inginerie electrică - Electronică;
-istorie

 

În atenţia Inspectoratelor şcolare,

Vă comunicăm faptul că, absolvenţii Universităţilor Particulare pot participa la examenul pentru obţinerea gradelor didactice I şi II, organizate de Universitatea din Piteşti, cu condiţia prezentării unui document oficial, eliberat nominal de către Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să reiasă faptul că persoana respectivă poate participa la examenul  pentru obţinerea gradelor didactice I şi II.