PREZENTARE


Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea din Piteşti organizează examene in conformitate cu Metodologia formării continue, (Anexe Metodologie formare continuă) (Documente necesare pentru redactarea şi evaluarea lucrării de acordare a gradul didactic I) pentru acordarea gradului didactic II şi a gradului didactic I, din anul 1999, aprobată de către Ministerului Educaţiei Naţionale, prin OM numărul 5561 din 7 octombrie 2011 la următoarele specializări:

-limba şi literatura română;
-limba şi literatura franceză;
-limba şi literatura engleză;
-biologie;
-chimie;

-fizică;
-educaţie fizică şi sport;
-matematică;
-informatică;
-teologie ortodoxă;

-inginerie mecanică - TCM, AR;

-inginerie electrică - Electronică;
-istorie