Acte necesare inscriere program de formare Gradul didactic II 2019

 

ACTE NECESARE INSCRIERE PROGRAM DE FORMARE

 

 

1.     Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasă : funcţia, specialitatea, calitatea de titular/ suplinitor, vechime în învăţământ - original

2.     Copie BI/ CI

3.     Copie certificate nastere

4.     Copie certificat casatorie (daca este cazul)

5.     Copie diplomă de bacalaureat

6.     Copie diplomă de licenţă/ absolvire

7.     Copie certificat definitivare în învăţământ

 8. FORMULARELE SE GASESC LA SECTIUNEA DOCUMENTE UTILE(fisa inscriere, declaratie consimtamant, declaratie inscriere)

 

 

TOATE DOCUMENTELE ÎN COPIE VOR FI AUTENTIFICATE DE DIRECTORUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CONFORM CU ORIGINALUL ŞI SEMNĂTURĂ)