Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare si inovare (PICDI) al DPPD

Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare si inovare (PICDI) al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic

Nr.

crt.

Direcţii de cercetare (D.C.)

Teme de cercetare (T.C.)1

Colectiv de

cadre didactice2

Colectiv de studenti

Rezultate estimate3

1

Modele şi strategii alternative şi inovative, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice

 

Formarea initiala si continua a cadrelor didactice

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Stud Duţulescu N. Nicoleta

Sebe C.LuminiÈ›a – Maria

Tirin E. Florentina - Loredana

Lucrări (articole) în reviste ISI / BDI

Cariera didactica- fundamente psihopedagogice

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Onache V. Denisa Nicoleta

Slujitoru M. Mihai Marian

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor cu tema: A FI PROFESOR EUROPEAN;

Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Badea L. Andreea – Ioana

Mandu N. Aura Iuliana

Potlog S. Ștefania Ileana

Lucrări susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale

2

Bune practici în formarea studenţilor din perspectiva managementului şi leadershipului clasei de elevi

 

Studii privind fenomenele psihosociopedagogice la nivelul grupului educational

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Bondoc A. Ana Maria

Căpruci I. Andreea – Emilia

Nicolae A.G. Andreea

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor cu tema: A FI PROFESOR EUROPEAN;

Raport intern de cercetare ştiinţifică

3

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul universitar

 

Noi  tendinÈ›e în didactica învăÈ›ământului preuniversitar

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Alexandru A.Ștefan – Robert

Angelescu C. Florin Adrian

Lucrări susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale

Aspecte teoretice È™i metodologice ale Curriculumului pentru învăÈ›ământ preuniversitar

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Sgondoiu I.L. Valentin Andrei

Stănescu M. Edy - Manuel

Lucrări susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale

4

Cercetări fundamentale si aplicative în domeniul Stiintele Educatiei

Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale

 

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Popeanu S. Paula Georgiana

Sîrbu Gh.M. AncuÈ›a Georgiana

Lucrări (articole) în reviste ISI / BDI

ImplicaÈ›ii psihopedagogice ale utilizării e-learning

 

Conf. univ. dr. Florin Tecau

Asist. univ. dr. Ana Oproescu

Onache V. Denisa Nicoleta

Slujitoru M. Mihai Marian

Lucrări (articole) în reviste ISI / BDI