Plan intern de cercetare, dezvoltare, inovare_2017-2020

Universitatea din Piteşti

Facultatea de Știinte ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic

 

 

Planul intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI)

al departamentului, perioada 2017 - 2020

 

 

I. DirecÈ›iile de cercetare È™tiinÈ›ifică de interes pentru pentru mediul socio-economic;

 

1. Modele şi strategii alternative şi inovative, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice

2. Bune practici în formarea studenţilor din perspectiva managementului şi leadershipului clasei de elevi

3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul universitar

4. Cercetări fundamentale È™i aplicative în domeniul Stiintele Educatiei;

 

 

II.   Planul intern de cercetare-dezvoltare È™i inovare (PICDI), cu evidenţierea temelor de cercetare şi colectivelor de lucru asociate acestora.

 

 

B.   Temele de cercetare definite prin planul intern

 

1.            Formarea initiala si continua a cadrelor didactice (TC_1_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

2.            ImplicaÈ›ii psihopedagogice ale utilizării e-learning (TC_2_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

3.            Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_3_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

4.            Studii privind formarea È™i dezvoltarea competenÈ›elor profesionale (TC_4_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

5.            Aspecte teoretice È™i metodologice ale Curriculumului pentru învăÈ›ământ preuniversitar (TC_5_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

6.            Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei (TC_6_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

7.            Studii privind fenomenele psihosociopedagogice la nivelul grupului educational (TC_7_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

8.            Noi  tendinÈ›e în didactica învăÈ›ământului preuniversitar (TC_8_2017_DPPD);

Colectivul de lucru: Conf. univ. dr. Bulgaru Ionut, Conf. univ. dr. Tanase Marinela, Conf. univ. dr. Tecau Florin, Lect. Univ. dr. Dumitru Georgiana, Asist. Univ. dr. Oproescu Ana.

 

In vederea eficientizarii activităţilor de cercetare ştiinţifică, D.P.P.D. isi propune urmatoarele actiuni:

1. Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a studenţilor cu tema: A FI PROFESOR EUROPEAN;

2. Întărirea parteneriatelor şi colaborărilor ştiinţifice pe plan naţional şi international

3. Creşterea numărului articolelor şi cărţilor publicate în reviste şi edituri de prestigiu, acreditate CNCSIS

4. Creşterea gradului de participare al membrilor DPPD la Conferinţe cu caracter naţional şi internaţional

5. Îmbunătăţirea competenţelor de cercetare a cadrelor didactice prin finalizarea programelor doctorale, participarea la diferite conferinţe ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional, publicarea de lucrări în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS