Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor 2019

În data de 11 MAI 2019,
DPPD organizează

Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
"A fi profesor european", ediţia a XVII-a


Vă invităm sa participaţi cu lucrări pe următoarea tematică:

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi


Pot participa toţi studenţii Universităţii din Piteşti înscrişi la Modulul pedagogic

Termen limită pentru depunerea unui exemplar la sediul DPPD 06 MAI 2019

Sesiunea va avea loc în data de 11 mai 2019, ora 10.00, sala C 312 (CENTRUL DE CALCUL, ET. 3)