Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor 2018


În data de 09 MAI 2018,
DPPD organizează

Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
"A fi profesor european", ediţia a XVI-a


Vă invităm sa participaţi cu lucrări pe următoarea tematică:

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi


Pot participa toţi studenţii Universităţii din Piteşti înscrişi la Modulul pedagogic

Termen limită pentru depunerea unui exemplar la sediul DPPD 05 MAI 2018

Sesiunea va avea loc în data de 09 mai 2018 în sala C 312 (CENTRUL DE CALCUL, ETAJ 3)