Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor 2009Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor "A fi profesor european" - ediţia a VII-a va avea loc în data de 22 mai 2009

Ora 14.00, Sala 306, Etaj 3, Corp C

Lucrări înscrise la Sesiune:
 
 Educaţia formală – nonformală şi informală, student: Adriana DINU, ROMÂNĂ-FRANCEZĂ, ANUL I; coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Educaţia ecologică, student: Adrian MONEA, ECOLOGIE, ANUL I; coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Educaţia pentru sănătate, student: Roxana PARASCHIVA, ASISTENŢĂ MEDICALĂ, ANUL I;  coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Formarea unor noţiuni de ecologie în cadrul unei lecţii la gimnaziu, student: Lucian IONESCU, ECOLOGIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Metode interactive folosite în predarea – învaţarea ecologiei, student: Oana DRĂGHICEANU, ECOLOGIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Succesul şi insuccesul şcolar, studenţi: Felicia PRIOTEASA, Mihaela Delia STANCU, C.I.G., ANUL I; coordonator: lect. univ. dr. Claudiu LANGA.

 Educaţia – obiect de studiu al pedagogiei, studenţi: Gabriela Georgiana OPREA, Ana Maria PARASCHIV, C.I.G., ANUL I; coordonator: lect. univ. dr. Claudiu LANGA.

 Învăţământul european în perioada medievală, student: Gabriela Iustina HARCO, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Gabriela PETRUŢA.

 Profesorul ideal în viziunea mea, student: Mihai PETRE, FILOSOFIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

Self-managementul formatorului, student: Ştefan Cătălin MARINESCU, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Pedagogie şi antropologie: repere pentru educaţia europeană, student: Iulian PETRESCU, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Profesorul ideal în viziunea mea, student: Elena Mihaela COLCEA, PSIHOLOGIE, ANUL I; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Profesorul – de la competenţă profesională la model de perfecţiune umană, student: Cristina NEACŞA, PSIHOLOGIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 O referire europeană a violenţei în şcoală, student: Nicoleta BĂLĂLĂU, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Violenţa în şcoli, student: marius radu BOTEA, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE

 Managementul clasei de elevi, student: Iulia Roxana JANŢĂ, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Managementul stresului profesional, student: Liliana (MATEESCU) ACHIM, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.

 Învăţământul european în perioada medievală, student: Iustina Gabriela HARCO, ISTORIE, ANUL III; coordonator: lect. univ. dr. Marinela TĂNASE.